Sammendrag av dataoppbevaring

Dette sammendraget viser standardkategorier og formål for å beholde brukerdata. Enkelte områder mer spesifikke kategorier og formål enn de som er oppført her.

Portal

Kategori

Alle Daten

1. Versuch alle Daten auslesen zu können.


Formål

Auszug auf Nachfrage zu ermöglichen
Oppbevaringsperiode
10 år
Rettslig grunnlag
Legitime interesser (GDPR Art. 6.1 (f)) Behandlingen er nødvendig i forbindelse med legitime interesser forfulgt av kontrolleren eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser blir overstyrt av interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger, særlig hvor dataemnet er et barn
Årsaker til sensitive persondataprosesseringer
Eksplisitt samtykke (GDPR Art. 9.2 (a)) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av disse personopplysningene for et eller flere spesifiserte formål, med unntak av hvor unions- eller medlemsstatsloven fastsetter at forbudet nevnt i nr. 1 i GDPR artikkel 9 ikke kan løftes av den registrerte

Brukere

Kategori

Alle Daten

1. Versuch alle Daten auslesen zu können.


Formål

Auszug auf Nachfrage zu ermöglichen
Oppbevaringsperiode
10 år
Rettslig grunnlag
Legitime interesser (GDPR Art. 6.1 (f)) Behandlingen er nødvendig i forbindelse med legitime interesser forfulgt av kontrolleren eller av en tredjepart, unntatt der slike interesser blir overstyrt av interesser eller grunnleggende rettigheter og friheter den registrerte som krever beskyttelse av personopplysninger, særlig hvor dataemnet er et barn
Årsaker til sensitive persondataprosesseringer
Eksplisitt samtykke (GDPR Art. 9.2 (a)) Den registrerte har gitt uttrykkelig samtykke til behandling av disse personopplysningene for et eller flere spesifiserte formål, med unntak av hvor unions- eller medlemsstatsloven fastsetter at forbudet nevnt i nr. 1 i GDPR artikkel 9 ikke kan løftes av den registrerte

Kurskategorier

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Kurs

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Aktivitetsmoduler

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode

Blokker

Formål

Oppbevaringsperiode
Det er ikke definert noen oppbevaringsperiode