Andmete säilitamise kokkuvõte

See kokkuvõte näitab vaikimisi kasutajate info kategooriaid ja eesmärke selles süsteemis. Süsteemi mõnedel aspektidel võivad olla täpsemad kategooriad ja eesmärgid kui siin loetletud.

Sait

Kategooria

Alle Daten

1. Versuch alle Daten auslesen zu können.


Eesmärk

Auszug auf Nachfrage zu ermöglichen
Säilitamise tähtaeg
10 aastat
Õiguslikud alused
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps
Eriliiki isikuandmete töötlemise põhjused
Selgesõnaline nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 9.2(a)) Andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ei saa andmesubjekt lõikes 1 nimetatud keeldu tühistada;

Kasutajad

Kategooria

Alle Daten

1. Versuch alle Daten auslesen zu können.


Eesmärk

Auszug auf Nachfrage zu ermöglichen
Säilitamise tähtaeg
10 aastat
Õiguslikud alused
Õigustatud huvi (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 6.1(f)) Töötlemine on vajalik vastutava töötleja või kolmanda isiku õigustatud huvi korral, välja arvatud juhul, kui sellise huvi kaaluvad üles andmesubjekti huvid või põhiõigused ja -vabadused, mille nimel tuleb kaitsta isikuandmeid, eriti juhul kui andmesubjekt on laps
Eriliiki isikuandmete töötlemise põhjused
Selgesõnaline nõusolek (EL isikuandmete kaitse üldmäärus 2016/679 [GDPR]) Art. 9.2(a)) Andmesubjekt on andnud selgesõnalise nõusoleku nende isikuandmete töötlemiseks ühel või mitmel konkreetsel eesmärgil, välja arvatud juhul, kui liidu või liikmesriigi õiguse kohaselt ei saa andmesubjekt lõikes 1 nimetatud keeldu tühistada;

Kursuse kategooriad

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Kursused

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Tegevuste moodulid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud

Blokid

Eesmärk

Säilitamise tähtaeg
Säilitamise tähtaega ei ole määratud